Продукти и услуги

Интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН®

ИМЕОН е разработен на модулен принцип и цялата бизнес логика се предоставя посредством общ графичен интерфейс. Системата осигурява многоканален достъп и едновременна работа на всички потребители. Осигурено е спазването на принципа, че данни се въвеждат еднократно и веднъж въведени данни се ползват многократно там, където е необходимо. Чрез системата е осигурена възможност на гражданите и юридическите лица да достъпват информация и услуги, предлагани от Общината, чрез ползването на web базиран модул.

ИМЕОН е изградена от следните модули:

Всеки един от модулите може да работи самостоятелно като отделна софтуерна програма (с изключение на сайта за електронни услуги).