За нас

DUM ALII LOQUUNTUR, NOS IAM FACIMUS

ДОКАТО ДРУГИТЕ ГОВОРЯТ, НИЕ ГО ПРАВИМ

Компанията е създадена през 1994 г. под името „ЕИБ-софт” ООД, специализирана в разработката на софтуерни продукти. Фирмата се е профилира в разработки на корпоративни решения. Най-значимите информационни системи разработени от нея са:

  • Информационна система за продажби за ползвана електроенергия от клиентите на Електроразпределение – Столично ЕАД, сега ЧЕЗ.
  • Информационна система за отчитане продажбите на ползвана вода от клиентите на ВиК София, сега Софийска вода.
  • Информационна система за автоматизиране на дейността в пощенски клонове при обслужване на граждани и фирми- работи на територията на гр. София.
  • Информационна система за автоматизиране на дейността на „Българска Агенция за Експортно Застраховане“ ЕАД.
  • Информационна система за събирането и отчитането на пътни такси на УПТР към Агенция „Пътна инфраструктура”.
  • Информационна система на „Вили Бетц Логистик“ ЕООД за автоматизацията на логистичната дейност.

През последните години фирмата насочи дейността си към поддръжка и развитие на информационни системи в общините. В края на 2012 година компанията придоби правата от фирма „Браво Инвестмънтс“ ООД върху разпространението, развитието и поддръжката на интегрирана информационна система за управление на община – ИМЕОН® за автоматизация и управление работните процеси в дадена община.