„УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”

Модулът осигурява всички функционалности, свързани с регистриране и управление на деловодни документи и заявления за административни услуги, извършване на плащания за административни услуги и извличане на справочна информация за осигуряваните бизнес процеси.