„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Модулът осигурява всички функционалности, свързани с регистриране и управление на заявления за административни услуги, свързани с дейностите по архитектура, градоустойство и инженерна инфраструктура, управление на данни за имоти, за които има подадени искания за извършване на административни услуги, извършване на плащания за административни услуги и извличане на справочна информация за осигуряваните бизнес процеси.