„ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА”

Модул Труд и работна заплата предоставя функционалности, които обхващат бизнес процесите свързани с личен състав, труд и работна заплата, експорт на данни към външни организации и управление на граждански договори. В модула са предвидени възможности за развитието му в направление Човешки ресурси.