„ФСД, ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА”

Модул предоставя функционалностите, свързани с бюджетно счетоводство, отчет и анализ на общински бюджет, конфигуриране на бюджетен период, изготвяне на бюджетна прогноза, планиране и разпределение на общинския бюджет, изпълнение на общински бюджет, дълготрайни активи, касови и банкови разплащания.