ИМЕОН

Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН
 
ИМЕОН

Добре дошли в Имеон!

ИМЕОН е проектиран и разработен като единна платформа за управление на финансовите потоци, документооборота и обслужването на населението и фирмите в една община. ИМЕОН е инструмент за постигането на следните стратегически цели:

  • консолидира всички финансови потоци на общината в обща система
  • автоматизира дейността на служителите на общината
  • автоматизира дейността по обслужване на клиентите на общината
  • предоставя възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции
  • предоставя електронни услуги на население и фирми

ИМЕОН е реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на информационните системи, като за работа с данни използваме най-утвърдените и надеждни Системи за управление на бази данни. Системата предоставя възможност за работа в реално време на всички потребители и офиси едновременно. Данните се съхраняват в централизирана база от данни. Потребителският интерфейс е съобразен със съвременните ергономични стандарти, интуитивен е, лесен за работа, хомогенен и потребителският език е български.